بلبرینگ - کاسه نمد - اورینگ - نیدل بلبرینگ - رول بلبرینگ

کالاهای سا خته شده طبق استاندارد جهانی می با شند سود جویان با مبالغ نا چیز نسبت به کالای اصلی آن را تهیه و آن را در اختیار صاحبان صنایع قرار می دهند و خریداران به علت نداشتن تخصص در امر کالا اقدام به تهیه آن می نمایند.

۱.داشتن جعبه های شکیل وبی خط و خش به اصطلاح تجاری" اتو کشیده"جعبه هایی با طرح جدید کارخانه برای سلامت از اصلی بودن آن کافی نمی باشد.
۲.داشتن مارک و یا مارک حک شده بر روی کالا دلیل مکفی به اصلی بودن آن کالا نیست
که کپی کاران هم زحمات و واحد زمان زیادی برای آن صرف می کنند.
۳.موجود بودن تعداد زیادی از یک کالای اصلی در اختیار فروشنده(آن کالایی که شما در خواست میکنید)درصورت کمیاب بودن ویا نایاب بودن آن کالا می تواند دلیلی برای غیر اصلی بودن کالا و لازم به تحقیق و ممارست بیشتر است.
۴.تعمیرکاران و مهندسان سابقه تهیه وخرید کالا ها را با برند های مختلف نداشته و نظرایشان در اصلی وغیراصلی بودن کالادر این امر تفاوتی نمی نماید.به غیر از تعمیرکارانی که از سوی صنایع آذر فرستاده می شوندوکالاها از سوی این شرکت
به کارخانه  وباهماهنگی قبلی  توسط خود صنایع آذر قبل از رسیدن مهندسان وتعمیر کاران فرستاده می شوند.
۵.بالا بودن قیمت دلیل بر اصل بودن و حتی پایین بودن قیمت دلیل بر غیر اصل بودن کالا نمی باشد.

نظرات خود را درقسمت تماس با ما برای صنایع آذرو دیگر صاحبان صنایع ذکر کنید.

 

صنایع آذر

تماس