بلبرینگ تماس زاویه رانشی ساچمه غلتکی کروی

با روش های ترکیبی مختلف به دلیل ساختار جمع و جور خود و کم بودن اصطکاک بعلت کروی بودن غلتک هادر سرعت چرخش به صورت اتوماتیک تنظیم و به حمل بار محوری در مسیر خود می باشد .لازم به ذکر است که محل قرار گیری این نوع بلبرینگ ها می باسیت از روغن ها و گریس های با کیفیت مملو با شد
پیشوند سریال این بلبرینگ ها با ۲۹ آغاز می شود

برای مثال 29416

images/stories/ballbearing29416.jpg 

صنایع آذر

تماس