بلبرینگ های تماس زاویه ای محوری دوردیف ساچمه گرد

بلبرینگ تماس زاویه ای ساچمه دو ردیف  قادر به حمل بارهای شعاعی و محوری بار و تحمل بار محوری همراه با سرعت بالا در دسترس می باشد، که با پیشوند شماره فنی ۲۳۴ آغاز میشود برای مثال :۲۳۴۴۲۰

 

ball-bearings-double-round

صنایع آذر

تماس