بلبرینگ های باربری خطی ( لاینر و بال اسکرو )

این بخش از بلبرینگ  ها ترکیب راه آهن بایک یا چند یاتاقان خطی مسیر رفت و برگشت بدون محدودیت می باشد که با پیکر بندی کار آمد کم اصطکاک همراه با بار زیاد که  با چرخش توپ ها در یاتاقان اعمال می شود

مصارف این طیف در برش انبوه و قطع کردن دقیق توسط مدیریت با کامپیوتر می باشد البته بصورت مکانیکی و بدون ارتباط با کامپیوتر نیز  لاینر ها و بال اسکرو ها انجام وظیفه می نمایند.

images/stories/www.sanayazar.com.jpg

صنایع آذر

تماس