یاتاقان بلبرینگ


طیف وسیع بلبرینگ که ترکیب بلبرینگ کامل با بدنه چدنی درجه بالا و یا فولاد ساخته می شود

از یاتاقان در محیط های خاص مانند صنایع غذایی و آشامیدنی پارک های کودک و ماشین آلات کشاورزی  دستگاه های بدنسازی  و بسیاری از موارد دیگر , که برای مهار شفت های معلق یا مهار یک یا دو سر شفتها ی مدور ودر حال چرخش بسته به حالت یاتاقان استفاده می کنند.

 

 

یاتاقان بلبرینگ های چهار پیچگردUCFC

images/stories/www.sanayeazar.com.png

یاتاقان بلبرینگ های مربع چهارپیچUCF

images/stories/www.sanayeazar.com1.png


یاتاقان بلبرینگ های  چشمی دو پیچUCFL

images/stories/www.sanayeazar.com2.png


یاتاقان بلبرینگ کشوئیUCT

images/stories/www.sanayeazar.com3.png

 

یاتاقان بلبرینگ حلزونیUCP

images/stories/wwwsanayeazar.com4.png

 

یاتاقان بلبرنگ های صنعتی دو تکه چهار پیچ و دو پیچSNL SNH SN

images/stories/www.sanayeazar.com5.png

صنایع آذر

تماس