بلبرینگ سوزنی


به بلبرینگ هایی اطلاق می شود که از ساچمه های استوانه ای یا سوزنی شکل  تهیه می شوند و تحمل بار زیاد  با سرعت بالا هستند و به راحتی نسب می شوند.

 

needleroller-bearings

صنایع آذر

تماس