زنجیر و چرخ دنده

زنجیر ها  به کمک چرخدنده ها  مکمل خوبی برای انتقال قدرت و جا به جایی نیرو وافزایش نیرو در ماشین آلات می باشند.


56  

صنایع آذر

تماس