کاسه نمد و اورینگ


برای جلو گیری از خارج شدن روغن و یا گریس از محفظه بلبرینگ می باشد

images/stories/SEELS.jpg

 

صنایع آذر

تماس