مهندسان و تعمیرکاران

۱.اعزام مهندسان فنی و تعمییر کاران مجرب صنایع آذر برای نصب وراه اندازی و تعمیرات به کارخانه

۲.اعلام آمادگی مهندسان به صنایع آذر برای تعمیر و تعویض قطعات صنعتی برای اعزام.

لازم به ذکر می باشد که متقاضی برای شروع کار باید مدارک لازم جهت ثبت نام را ارایه نماید وسابقه کاری ایشان در اولویت جهت انتظار برای اعزام می باشد.

images/stories/www.sanayeazar.com20.jpg

صنایع آذر

تماس