مانیتورینگ وضعیت

طراحی شده برای کمک به اپراتورهای ماشین آلات رسیدن به هدف بهره وری ماشین های مطلوب وضعیت محصولات نظارت شامل انواع کنترل کننده های روغن کاری ، ارتعاش صوتی و درجه حرارت مانیتور ، تصویربرداری وابسته به گرماسنجی یا دمانگاری و تحمل پیش بخاری

images/stories/www.sanayeazar.com30.jpg

صنایع آذر

تماس