امنیت

images/stories/www.sanayeazar.com10.jpgimages/stories/www.sanayeazar.com8.jpg

۱.کالای صنعتی دارای وزن وابعاد بالایی هستند درحمل و نقل آنها دقت فراوان بنمایید.
۲.قبل از ذکر در خواست کالا حتما ابعاد را دقیقا با وسایل مربوطه اندازه گیری کنید و قبل ازخارج کردن قطعه خراب شماره فنی آن را در جایی یاداشت و عکسی از آن تهییه کنید و اگر دارای ابعاد نیستند قسمتی از مواد  ویا نمونه را برای ما ارسال ویا برسانیدو اگر توانستید عکس آن را برای ما قبل از هر امری بفرستید .
۳.برای شروع کار اول امنیت بعدا کار بسیار ریسک در کار را پایین می آورد از کلاه ایمنی کفش ایمنی ودستکشهای مخصوص استفاده کنید.
۴.برای خارج کردن بلبرینگ از بلبرینگ کشهای ابزار صنایع آذر استفاده کنید.

صنایع آذر

تماس